Postprodukce

Zvuk

Zvuková postprodukce na zařízení Pro Tools nebo Fairlight.

Namlouvání komentářů pro videopořady.

Dabing cizojazyčných pořadů.

Nahrávání hudebních i mluvených pořadů.

Zvukové efekty a ruchy.

Hudební knihovna.

Profesionální spíkři.

Copyright © 2016 VA UNISA s.r.o.